QUI SOM

SOM UN GRUP DE PERSONES, QUE PROVINENTS DELS COL.LOQUIS D'EN RAIMON PÀNIKKAR A TAVERTET VOLEN COMPARTIR EL DESENVOLUPAMENT DE LA CONSCIÈNCIA, I LES SEVES EXPERIÈNCIES DES DEL VEDANTA ADVAITA (NO-DUALITAT) I LA VISIÓ TRINITÀRIA.
ES TROBEN REGULARMENT, TREBALLANT TAMBÉ TEMES COMUNS D'ALTRES ÀMBITS RELIGIOSOS I FILOSÒFICS A TRAVÉS DEL SILENCI, L'ESTUDI, LA COMPRENSIÓ I LA MEDITACIÓ I ACCIÓ CONTEMPLATIVES.

___________________________________________
Connexions:

Raimon Panikkar - Fundació Vivarium
http//www.raimon-panikkar.org/catalano/biografia.HTML
Any Raimon Panikkar
http//cultura.gencat.cat/ca/anyraimonpanikkar/inici/

dilluns, 7 de maig de 2018


SESSIÓ DE 17-03-2018. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA".  El cànon del deixeble (pàg. 254-266).

Durant la sessió se'ns va comunicar l'absència per greu malaltia, de Mª Assumpta Garcia Renau, El seu traspàs va ser a l'endemà, dia 18 d'abril de 2018.

La lectura prevista no es va poder realitzar; la utilització de paraules del llenguatge tradicional, va impedir tractar la visió d'en R. Panikkar sobre la benaurada senzillesa i la nova innocència, objecte principal d'aquestes reunions.

PROPERA SESSIÓ: dissabte 14-04-2018. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA". El cànon del deixeble. (pàg. 254-266).

-----------------------------------------------------

SESSIÓ DE 14-04-2018. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA".  El cànon del deixeble (pàg. 254-266).

 f la consciència transhistòrica abans que la preocupació històrica

Glossa

El monjo, com a tal, viu primàriament en una presencia transhistòrica; l'arquetip monàstic intenta viure fora dels conceptes històrics, (com son l' l'ahir, l'ara i el demà), que ens fem sobre l'Absolut o la realitat. Però l'Absolut és temporalment immutable. Per tant, necessitem d'una consciència -mística, sobrenatural, intuïtiva, saviesa, anubhava, prajna jñana, dhyana, samadhi, amor-, que es troba fora de la història. El monjo vol transcendir aquest temps "triple" i retrobar-se, també aquí, en la senzillesa.

Comentari

La Transfiguració, -l'experiència Tabòrica-, és el símbol cristià de la percepció transhistòrica: l'ahir, l'ara i el demà estan presents alhora en les figures de Moisés, Elies, (el passat) que parlen (llavors) amb Crist ressuscitat (futur). És el que anomena la secularitat sagrada;  i això, no passa en el temple, sinó fora, a la muntanya; així es trenca la separació del profanum i fanum, el profà i el sagrat del llenguatge tradicional. La secularitat diària pot ser 'transfigurada' amb la mirada 'simple': aquesta visió és el Regne de Déu, aquí i ara.

El símbol buddhista que expressa una intuïció semblant és la naturalesa búddhica de totes les coses. La tradició mahayana expressa el mateix dient que samsara és nirvana i nirvana és samsara. L'hinduisme del vedanta remarca que ja som brahman, encara que no ens n'adonem.

La consciència transhistòrica ens ve a dir que el sentit de la vida, es assolir la més alta felicitat aquí i ara, en cada moment; la salvació, per a la majoria de les tradicions religioses, consisteix en viure la joia, la pau, ananda, nirvana; no cal imaginar-la en un futur llunyà, en una "cel" fora d'aquest mon. La "bona nova" que anuncià Jesús, ¿no és aquella dita que repeteix, "el regne del cel és dintre vostre"?. El monjo és aquell que dóna testimoni que podem assolir la pau i la joia de la nostra plenitud fins i tot en la pobresa.


PROPERA SESSIÓ: dissabte dia 12-05-2018. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA". El cànon del deixeble. (pàg. 263-282).
-----------------------------------------------------

dijous, 15 de març de 2018


SESSIÓ DE 17-02-2018. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA".  El cànon del deixeble (pàg. 247-253).

e La superació dels paràmetres espaciotemporals

Glossa

Mes que moure's en l'espai i el temps, -un xic aliens a la vida del monjo-, les categories clàssiques monàstiques son la interioritat d'una banda i la transcendència de l'altra. La realitat supera l'espai  i el temps, i el destí humà va més enllà d'ells; per això el monaquisme tradicional diu que la veritable vida te poc a veure amb aquesta vida en l'espai i el temps, i així, hom arriba a dir: "la vida de dalt és la veritable vida". La de baix, -simplificant-ho una mica-, serveix, en tot cas, per fer-nos dignes de l'altra, desprenent-nos progressivament de les estructures materials d'aquest món.

Comentari

La vida monàstica nova vol integrar tots els elements materials que apareixen de la realitat espaciotemporal, en un nova dimensió, que pugui integrar-los, mitjançant una transformació; així, no sols de pa vivim, sinó que el transformem i el convertim en la mateixa matèria del nostre ésser. La nostra "vida", el nostre ésser, va més enllà des que naixem fins que morim; i d'aquí que el monjo comparteix aquella "secularitat sagrada"; no espera una "altra" vida, sinó que intenta descobrir la veritable Vida en aquesta.

En el seculum es pot realitzar allò que totes les espiritualitats ensenyen: "Jo he vingut només per ensenyar-vos el camí que us alliberarà de sofriment": la resta, es supèrflua, i un obstacle par assolir el nirvana". Cal superar l'existència dividida, i mantenir la unitat, dient: que el temporal és la manifestació de l'etern i la seva ombra; que el món és la creació o el cos de Déu mateix i com a  tal és bo; que l'autèntic esperit humà és un esperit encarnat; i que el Cèsar, pertany (també) a Déu.

"Per a Déu no hi ha res impossible"; ni allò que l'ascetisme actual intenta fer possible, i que fins ara semblava inconcebible: una perfecció que en algun sentit no sigui també personal, no és humana. Aquest és el repte de l'espiritualitat monàstica de nostres dies que s'atreveix a dir sobre la salvació: "si no (es) a la terra, tampoc en el cel". El monjo també "ha sentit dir" que el Regne, potser ni és dintre ni és fora, sinó entre nosaltres, i en aquesta interacció cosmoteàndrica, s'esforça per assolir el fi: "ser una llum per a si mateix".

Discussió: Amb el impacte terrible de la modernitat en les espiritualitats d'Orient i Occident, ¿quina és la relació entre el monjo modern i mon modern?.
 
La tesi d'en Raimon és que, tal com tota tradició s'ha de posar al dia, -i per tant de modernitzar-se-, avui, aquesta es troba en  la seva secularitat, que  no vol  dir laïcitat.    Més enllà de les categories sagrat i profà, -la distinció sagrat/profà es sacerdotal, en referència al pro-fanum, com antesala del sagrat-, el monjo no té gairebé res a veure en aquesta dialèctica, i el que cal és trobar el sagrat en el secular. La tendència dels monjos a ser ordenats sacerdots, pertany a la història del cristianisme, doncs el dogma  cristià de l'Encarnació es diria que relativitza l'Absolut, incomodant la relació entre cristianisme  i  monaquisme. Cal recuperar  el procés històric  de comprensió   del  sentit  de  la secularitat. (=durada temporal de les coses, de la "vida")

PROPERA SESSIÓ: dissabte 17-03-2018. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA". El cànon del deixeble. (pàg. 253-266).
-----------------------------------------------------

divendres, 16 de febrer de 2018


SESSIÓ DE 13-01-2018. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA".  El cànon del deixeble (pàg. 239-247).

c la prioritat del silenci sobre la paraula

Glossa

Si be al principi era la paraula, el principi no és la paraula, sinó el Silenci primordial, o Font de tota divinitat. És d'un silenci  previ, d'on sorgeix tota paraula. Aquest silenci és, però, un silenci que parla, que no violenta les paraules, que potser no es res, però alhora es d'on brota tota paraula veritable.

La Paraula, al pròleg de l'evangeli de Joan, "era en el principi"; però alhora "era i estava" amb Deu. Per entendre-ho, -d'una manera que depassa la lògica-, una certa intuïció veu que el "logos" (Paraula, Verb, Fill, Amor de Déu) és per al home, un lloc de reunió i d'encaix de totes les coses contràries i oposades. Qui ho descriu, -S. Joan-, pot intuir que aquelles coses tenien ja "existència prèvia", o millor, ja "eren presents", per, després, ser totes reunides en ell. En aquest sentit, el "logos", pot indicar la simple "presència" del Déu-Pare, en l'ordre de la creació, en la Paraula, en el Fill. El silenci ni parla ni té res a dir. El silenci autèntic no es repressió de la paraula, sinó mes aviat és la consciència de la veritable entranya del logos. Si es talla el cordó umbilical que els uneix, el silenci s'esvaeix i el mot mor.

Quan aquesta Paraula es fa carn, es "revela", (occident), o "s'escolta", (orient), al mon de l'home. El paradís, ¿no és sinó l'escenari lliure per naturalesa, dels convidats a fruir -o no-, en l'amor de Déu, a on estem adormits, fins que se'ns revela, o escoltem el so que  ens "desperta", com va viure el Buddha?

Comentari

Per als monjos moderns la il·luminació s'obté quan es viu en la complexitat; desprès de "domar el bou", individualment, necessita tornar al "mercat" dels homes; llavors assoleix que el nirvana de les altures és el propi samsara en que viuen els seus germans, els homes.

d la Mare Terra abans que la comunitat d'homes

Glossa

La Terra és una; la Terra és més simple que l'home, que és més complex. Entenem que es refereix al respecte per la natura, que sempre ha estat present: "ora et labora". Els monjos, en haver obert el seu cor a l'aspiració primordial, estan en disposició completa ver el mon dels cels. Viuen en comunió amb el cosmos i estan en contacte amb la saba de la terra. I, tanmateix s'allunyen dels "problemes" mundanals, no intervenint més que quan son requerits; son d'aquells que conreen la terra, i viuen dels seus fruits, dels productes artesanals, en acord amb la natura.

El monjo modern, veu la violació que s'està practicant a la Mare Terra, i vol restablir el seu paper originari dintre del cosmos; es potser dintre de la cosmoteàndria que Raimon troba el lloc que li correspon a la terra.

PROPERA SESSIÓ: dissabte 17-02-2018. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA". El cànon del deixeble. (pàg. 247-259).

-----------------------------------------------------

dimecres, 10 de gener de 2018


SESSIÓ DE 16-12-2017. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA".  El cànon del deixeble (pàg. 236-239).

b) La primacia de l'ésser sobre el fer el tenir

Glossa

En la línea de l'oposició simplicitat/complexitat, l'ésser es u o pot ser unificat; en canvi el fer i el tenir comporten multiplicitat. L'espiritualitat monàstica defensa la primacia de l'ésser, es refereixi al "buit" (asat), al "complet" (pleroma), o l'Ésser suprem o l'Absolut.

La tradició ha expressat aquest segon cànon amb una paraula: contemplació, que equival a theoria, jñana, -paraules d'un coneixement que equival a 'ser'-, i ens situa en un espai obert per observar i contribuir al curs de l'univers, convertint-se alhora en el suprem mitjà per atènyer la fi de la vida humana: participar en la divinització de l'univers de Déu. No cal parlar doncs de mitjans o camins a seguir. La vida contemplativa es el descobriment de l'esser, (el ser allò que és), de la persona o de l'esser humà, o inclús de l'ésser de tots els éssers, despullat de tots els additaments, que sols justifiquen la nostra existència pel que fem o si som útils als altres, convertint-nos en mers mitjans d'alguna altra cosa; la vida és un fi en ella mateixa.

La contemplació s'ha convertit cada cop més en el contrari de l'acció, i el monjo esdevé el contemplatiu per excel·lència, contràriament als religiosos de la vida activa; tant els ritus com els sagraments es poden postergar, doncs el monjo no està compromès mes que en una acció: la seva vida. Qualsevol desig, (no anhel), inclús el de la il·luminació, pot ser un "tenir en el futur", cosa que el converteix en un obstacle. L'esperança sempre hi és present, però sense "expectatives".


Comentari

El monjo d'ara insisteix en la unitat del fer i el ser, però no del tenir, que esdevé un destorb. Tenir es tot allò que s'acumula, -com coneixements, dipositats en la memòria o en els llibres-,  però encara no convertit en ser; no han estat capaços de ser assimilats, i per això, ens priva de fer l'acció contemplativa: responen a  interessos que  posen obstacles, y distreuen de la veritable acció purificadora. El monjo d'avui no vol  cadenes als seus peus, per anar on l'Esperit el guiï a cada moment, i veu que el monjo tradicional, ha estat sovint abocat a la inacció social, present en el només ser.

Apunt: alguns comentaris respecte als fets d'aquestes setmanes de inquietud, veuen adoptar actituds com la del l"espectador", o "testimoni",  observant i mantenir l'atenció serena sobre allò que succeeix; o bé el desaferrament, per tal d'evitar l'angoixa pel que passa a l'exterior. Son actituds "passives" respecte a l'extern, que poden enfortir nostres "potencialitats internes" -el que "som" al nostre interior-, no sobre el que fem, o tenim. L'acció, -des del silenci del mon interior-, dona serenitat i llibertat front a l'exterior.
En un altre sentit, però tampoc lluny d'això, al Tao, s'impulsa  el wu-wei: la 'inacció' en l'acció, o bé, la "no acció", que no obstant, "res deixa de fer".

PROPERA SESSIÓ: dissabte 13-01-2018. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA". El cànon del deixeble. (pág.239-247).

--------------------------------------------------------

dijous, 14 de desembre de 2017


SESSIÓ DE 11-11-2017. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA".  El cànon del deixeble (pàg. 228-236).

 
ELS NOU SUTRA
 
S'enuncien els nou sutra, per oferir una visió de conjunt:

a) Obrir-se a l'aspiració primordial. b) La primacia de l'ésser sobre el ser i el tenir. c) La prioritat del silenci sobre la paraula. d) La mare terra abans que la comunitat dels homes. e) La superació del paràmetres espaciotemporals f) La consciència transhistòrica abans que la preocupació històrica g) La plenitud de la persona més enllà de l'individu. h) La primacia de la santedat i) El record de la Realitat última i de la seva presència constant.

a Obrir-se a l'aspiració primordial.

Glossa: En el inici del camí de les dues vessants del monachos hi ha la senzillesa i la simplicitat; quelcom que ha de ser assolit superant la multiplicitat; hem d'arribar a la unitat essencial de les coses i de nosaltres mateixos per ser el que (inicialment ja èrem i)  som. Però al estar amagat en l'apariència, cal una nova recerca, com un "tornar a ésser" des del nostre interior. Antigament això es feia confessant les regles monàstiques del compuctio cordis (penediment del cor), i de conversatio morum (conversió o reforma de vida), o bé deixar darrera les "coses d'aquest mon" (laukika); en resum, una ruptura del cor, o del nucli de la persona(1). Cal que aquest s'esberli, es trenqui per a ser recompost després de (hamartia),  el pecat (dukkha), el sofriment (avidya), la ignorància, etc.

Avui dia diríem, que falta una iniciació, que a la vegada requereix d'una aspiració, a la que prèviament hi ha d'haver un descobriment, una revelació (2) o "baptisme de desig" al mon cristià. "El mateix dia que ens trobem amb el cor trencat, esdevenim renunciants", -diu una Upanishad. Cal trencar el cor vell, perquè es renovi i  en la eclosió de l'aspiració primordial, n'emergeixi el nou cor, el Jo, i donar pas a la nova persona, amb una vida de compassió, d'amor, i de comprensió, desprès d'haver trencat els mur de la condició humana egoista, ignorant, dolenta.

Qui ho farà?, -pregunta Raimon. Arribar a base de voluntat no es possible; l'aspiració es nomes una condició per arribar; cal una altra cosa, intuint el misteri: Déu, l'atman el gurú, la gràcia l'amor, ... és allò que toca o renova el cor. Hi ha d'haver una actitud passiva, quelcom que "s'esdevé en mi", com un do.(3)

Cal quelcom més que el sacrifici. Ha nomenat aspiració a aquest dinamisme de l'ésser humà, -com a fruit de l'esperit arrelat en la mateixa naturalesa espiritual de l'home-, i no desig a fi d'evitar confusions amb altres espiritualitats monàstiques, que, com el Budisme, condemnen tot tipus de desig, tan del 'bo' com del 'dolent'. 'Desig' es activitat de l'ego, mentre que  'aspiració' es respiració del l'esperit interior.


Comentari: el monjo nou ha de passar per la conversió cosa que requereix de la iniciació. També suposa un cert trencament amb l'estadi previ de l'existència.(4). Però hi han dues variacions en aquest camí.
1ª. Les pràctiques de mortificacions, i experiments antics etc. no son les d'avui dia; en canvi combatre el mon i els seus dimonis pot significar fer-ho ara contra a el 'sistema' i els seus 'tecnòcrates', (i afegim:  la globalització, l'explotació de migracions, l'economia de mercat, etc.). També hi mancaria la joia, i el gaudi.
2ª. El nou monjo tampoc accepta fer coses irracionals com "regar un bastó", i a la vegada, l'actitud dels superiors; manar coses irracionals sense explicar el que tenen de racionals no es ben rebut pel deixeble. El penediment sol basar-se ara en qüestionaments personals, a través de experiències pròpies, sense experiments artificials.
 
(1) (Podríem afegir: la desafecció, el desaferrament, com diu després, al comentari)
(2),  (4) (o realització d'una  nova consciència d'aquesta realitat)
(3)   Aquest tipus d'acció tradicionalment s'atribueix a l'Esperit Sant

PROPERA SESSIÓ: dissabte 16-12-2017. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA". El cànon del deixeble. (pág.236-247).

--------------------------------------------------------

dijous, 9 de novembre de 2017


SESSIÓNS DE 09-09-2017 i de 07-10-2017. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA".  El cànon del deixeble (pàg. 224-228).

 2. L'ALTERNATIVA:  SECULARITAT O COMPLEXITAT HARMÒNICA.

Amb el pas del temps, sobresurten esforços humans que no s'inspiren en l'arquetip inicial, com son: 'integrar i transformar tots els elements del mon' (Abhinavagupta), 'la progressiva integració de totes les coses' (Nicolas de Cusa), o 'veure l'evolució de l'univers com una complexitat creixent' (Teilhard de Chardin); son exemples que estan fora de l'ideal monàstic.
 
Així, reprenent i comparant amb la sessió anterior, apareixen dues actituds per acostar-se a la realitat: la de la simplicitat (el monaquisme) i la de la complexitat (la secularitat). La simplicitat pot creure que tots els mons 'inferiors' pertanyen a un mon aparent, o bé que es poden reduir a una única realitat, i que per això, aquests mons no poden ser redimits, creant un pessimisme insà. Aquesta actitud, -al mon cristià-, creu en un Déu perfecte, que és font de la realitat, -tot i que aquesta vida no es tan sol 'simple'.

La complexitat veu que hi ha d'haver una manera d'acoblar els elements diferents i que es puguin harmonitzar en una unitat superior, responent, cadascuna a una part d'un tot, del que s'han derivat, conforme a les relacions i conviccions entre els éssers humans, que pensen en la compatibilitat i el equilibri de tot el que hi ha  a la realitat (1).

Una harmoniosa complexitat significa que més que un canvi individual de cada ésser per arribar a l'Ésser, cada ésser pot arribar a la seva màxima plenitud, en solidaritat, en comunitat amb tots els altres. (2)

La totalitat de la realitat no pot ser reduïda a un únic principi, doncs no deixaria lloc a res més. Hi ha d'haver un  dinamisme i un cert tipus de pluralisme, dins una unitat més elevada; en canvi, aquesta es  pot consistir en una mera pluralitat de relacions. Tot i que  es poden trobar mes diferències  o enfocaments en aquestes dues experiències de la realitat, de moment es deixa per al tercer capítol el intent de reconciliació. (3)


Comentaris:

(1) L'aflorament de la 'solidaritat' global al mon implica una nova visió comunitària dels problemes. Certes informacions descobreixen i difonen l'origen de certes guerres, immigracions, corrupcions, etc; es qüestionen els paradigmes de la lliure competència en l'economia de mercat, en la creació de treball sense comptar els impactes ecològics, en l'enriquiment dels altres per 'vessament' dels poderosos, etc; En definitiva, del "benestar " occidental basat en el neocapitalisme. El mon perd el fràgil equilibri de la convivència, a costa de la voracitat del creixement econòmic.

(2) Intuïm que es aquest el final de l'experiència de la realitat última, dels nostres temps, encara que, com que com diu en Raimon, totes dues mantenen una relació. Veient que la primera obeeix més al culte a un Déu totpoderós, i que la segona respon més a la 'bona nova' d'un regne interior a tot ésser humà, es dins aquesta nova cultura, -creiem-, on neix una consciència d'un cert dinamisme i pluralisme, en una unitat més elevada, on en Raimon acabarà encaixant els diversos elements dins la cosmoteandria.

(3) Analitzant quina resposta és adequada als temps actuals, surten visions diferents: una, la via més "personal", de la meditació, de l'oració, del dharma, i de l'espiritualitat oriental hindú (karma, bhakti, jñana), -actualitzant l'espiritualitat i la mística-, i l'altra, amb una resposta mes "col·lectiva",  -acord amb els  problemes exposats en (1)-, que vetllin que l'esclavitud econòmica i l'explotació dels bens terrenals deixarà sense futur a nostres descendents.


PROPERA SESSIÓ: dissabte 11-11-2017. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA". El cànon del deixeble. (pág.228-236).

--------------------------------------------------------

dijous, 7 de setembre de 2017


SESSIÓ DE 08-07-2017. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA".  El cànon del deixeble (pàg. 213-224).

 EL CÀNON DEL DEIXEBLE.
(cànon: regles mestres, mesura, etc.)

Son reflexions sobre l'aspiració de l'home contemporani que busca la unificació, formulant un sol principi, seguit de 9 cànons, que comportaran cadascú una glossa (del cànon, en la seva forma tradicional) y un comentari, (representat amb les formes actuals d'avui dia, -diferent dels conceptes tradicionals-). El problema és saber si ha de ser tinguda per monàstica aquesta espiritualitat contemporània. Apareix la distinció entre el "monjo com a arquetip" (com a paradigma de la vida religiosa), i "l'arquetip del monjo" (l'arquetip humà viscut pels monjos, -que avui dia pot ser viscut de manera diferent-).

1. LA TRADICIÓ MONÁSTICA; SENZILLESA CON A PRINCIPI MONÀSTIC FONAMENTAL

Glossa: ens parla de la vida humana d'un ésser complex dins un mon món divers. Tot és múltiple; i com som una xarxa de relacions, vivim sota el signe de la multiplicitat, i en conseqüència, de la complexitat, tan interna com al mon extern. La pluralitat és un fet, i no dominem allò que volem.

El monaquisme és una reacció radical contra aquest estat de coses; es com un "no" a aquesta multiplicitat de tot el que té l'aparença d'esser. El monjo és un inconformista, i camina cap a la font que és la simplicitat, com ho son Déu i Brahman. La senzillesa que es busca ha de ser benaurada, assolida amb sang (sacrifici), i santificada. Incorpora aquella senzillesa mental que fa transparent la veritat. Es així com, respectant el ritme dels altres, de les coses, es veu que  el "centre" de l'ésser es simple. Expressat de forma simple, ho recull  versos del Veda, Upanishads, i de Joan de la creu; entre aquests,

"Modo para no impedir al todo":
Cuando reparas en algo dejas de arrojarte al todo.
Porque para venir del todo al todo has de dejar del todo al todo.
Y cuando lo vengas a todo tener has de tenerlo sin nada querer.
porque si quieres tener algo en todo no tienes puesto en Dios tu tesoro".

La "benaurada senzillesa" es així el principi monàstic, (nucli) per antonomàsia; encara que es podria dir que també és la recerca de l'Absolut (ab-solutus: no lligat; alliberat de la multiplicitat i de múltiples éssers; deslliurat de coacció).

Comentari: El menyspreu dels valor materials, el refús del temporal, l'oblit del propi cos, renúncia i l'abandó si no condemnació  de tot el que es "profà", o "superflu", als que considera secundaris, en relació a la "recerca de l'Absolut", i així deixar de  sofrir, es el pensar del model tradicional. Si el monaquisme tradicional va cap a la simplicitat, el contemporani la cerca a través de la integració.

Actualment, però, la mística vol la integració de tots els valors possibles. S, Agustí diu "¿com és possible consagrar a Déu una vida humana si renunciem a viure-la"? El monjo modern vol transformar-ho tot: el negatiu, el pecaminós (*). Sorgeixen noves formes de vida monàstica; assolir la plenitud de la vida humana per mitjà de la senzillesa, la "simplicitat per integració", com arquetip de la complexitat.

(*) Reflexió: ¿pot haver també una transformació del "profà", àdhuc del "bé i del mal"?

PROPERA SESSIÓ: dissabte 09-09-2017. L'obra de l’Opera Omnia de Raimón PANIKKAR: VOL 1, TOM  2. " BENAURADA SENZILLESA". El cànon del deixeble. (pág.213-224).

--------------------------------------------------------